T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları

Güncelleme Tarihi: 02/07/2020


5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in,
29'ncu maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere,
Müdürlüğümüz Etik Komisyonu kurulmuştur.

1.  5176 Sayılı Etik Kanunu.pdf

2.  Etik Yönetmelik.docx

3.  Etik Komisyon Üyeleri.docx

4.  Etik Kuralları.pdf