overlay

TÜRKİYE BULAŞICI OLMAYAN KRONİK HASTALIKLAR ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMLARI İL KURULLARI 2020 YILI TOPLANTISI YAPILDI.

Bakanlığımızca kronik hastalıklar ve risk faktörleriyle mücadele amacıyla 2018/25 sayılı Genelge çerçevesinde ”Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” uygulamaya konulmuş ve yürütülmektedir.

Bu kapsamda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hamza DİNÇ başkanlığında Türkiye kronik hastalıklar kontrol programları içinde belirtilen paydaş kurumların il temsilcilerden oluşturulan “Türkiye Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programları İl Kurulları” toplantısı 06 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’ te Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2019 yılı çalışmalarını anlatan Ayten ALP kurullarımızın amacının ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, yaşam kalitesini düşüren kronik hastalıklar ile etkin bir şekilde mücadele etmek, farkındalık yaratmak ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırarak sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu,  bunun içinde bireysel mücadelenin yanı sıra kurumsal mücadelenin de önem kazandığını ve kurumsal düzeyde çok sektörlü yaklaşımla gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Müdürlüğümüz ve paydaş kurumlar tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.İl Kurul üyelerin üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 2020 yılı boyunca Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklardaki risk faktörlerini azaltmak ve toplumda farkındalık yaratmak için kararlar alındı.