2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ
02 Nisan 2022

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan tarihi “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve bilinirliğin artırılarak, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Otizm spektrum bozukluğu, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.
Otizm bozukluğunun nedeni günümüzde de araştırılmakla beraber tam olarak bilinmemektedir. Otizmin; çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi bulunmamakta ve bu nedenle otizm spektrum bozukluğuna her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanabilmektedir.
Otizm Spektrum Bozukluğunun Erken Belirtileri
• Göz temasının 1-2 saniyeden fazla olmaması,
• İsmi seslenildiğinde duymuyormuş gibi davranması,
• Dil gelişiminin içinde bulunduğu yaş dönemine göre geride olması,
• Yiyecekleri katı yeme sorunlarının olması,
• 6. aylarda daha belirginleşen normal çocuklardan farklı beden duruşu,
• 12. aydan itibaren anlamsız sesler çıkarması,
• El-kol-baş hareketlerinin olmaması (örneğin: işaret etme, bay bay yapma)
• 6. ayda tek sözcüklerin olmaması,
• Yüz ifadesinin olmaması, sanki duygusuzmuş izlenimi uyandırması,
• Annesine gerek duymuyormuş izlenimi vermesi, bakım verenler tarafından anlaşılmaz ve rahatlatılamaz huzursuzluğunun olması.
Otizmin bilinen medikal bir tedavisi yoktur. İlaç kullanımı daha çok otizmin belirtilerine yöneliktir. En önemli tedavi şekli erken tanı ve özel eğitimdir. Tedavide amaç sosyal yaşama uyum sağlamasıdır. Erken müdahale ile belirtilerin sıklığında ve şiddetinde olumlu değişiklikler görülebilir.
Çocuğunuzda otizm spektrum bozukluğu belirtileri olduğunu düşünüyorsanız aile hekimine/çocuk doktoruna ya da çocuk psikiyatri uzmanına başvurun.
OTİZM EKSİKLİK DEĞİL, FARKLILIKTIR.