Bilimsel Araştırmalar
15 Nisan 2024

Bilimsel Araştırma Kurum İzinleri Başvurusu İçin;

1. Bilimsel Araştırma Başvuru Dilekçesi

2. Bilimsel Araştırma Başvuru Formu

3.Bilimsel Araştırma İzin Belgesi

4. Çalışmada kullanacağı anket, ölçek vb. evraklar

5. Çalışmanın CD’ye aktarılmış hali

6. Etik Kurul Onay Belgesi

7. Bilgilendirilmiş Onam Formu

8. Kısa Özgeçmiş Formu (Tüm araştırmacıların en fazla 2 sayfa olmalıdır) 

 

Başvuru Formunda Dikkat Edilecek Hususlar;

  • Başvuru formu, anket/ölçek formu vb. sorumlu araştırmacı tarafından her sayfası imzalanmış olmalıdır.
  • Çalışma izinleri için sayfamızda yer alan başvuru formları doldurulup teslim edilmesi gerekir. 
  • Tüm evraklar yukarıda bildirilen sıra ile ve 1 adet dosyaya konularak İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir.