overlay

Yalova Döner Sermaye Saymanlığı 2


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

DSS2.GYS.01-DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 2 GÖREV YETKİ SORUMLULUK.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ

DSS2.SM.01-DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 2 SORUMLULUK MATRİSİ.pdf

SÜREÇLER

DSS2.S.01-SAĞLIK TESISLERI TARAFINDAN YAPILAN TAHSILATLARIN MUHASEBE KAYDI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.02-NAKIT VEYA MEKTUP ŞEKLINDEKI TEMINATLARIN TAKIBI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

DSS2.S.03-SAĞLIK TESISLERI VEZNELERINDE KULLANILAN ALINDILARIN TEMINİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.04-SAĞLIK TESISLERI TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖDEME KONTROLÜ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.05-KONTROL IŞLEMI TAMAMLANAN ÖDEME BELGELERININ IMZAYA SUNULMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.06-MUHASEBE YETKILISINCE IMZALANAN ÖDEME BELGELERININ MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.07-ÖDEME IŞLEMI GERÇEKLEŞTIRILEN BELGELERIN BANKA MUTABAKATININ SAĞLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.08-SAĞLIK TESISLERINE TAHSISLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN IŞLEMLERIN YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.09-ÖDEME EMRI BELGELERININ YEVMIYE NUMARASI VERILME IŞLEMI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSS2.S.10-YEVMIYELEŞTIRILMIŞ BELGELERIN TASNIF VE ARŞIVLENME IŞLEMI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ŞEMALAR

DSS2.İAŞ.01-SAĞLIK TESISLERI TARAFINDAN YAPILAN TAHSILATLARIN MUHASEBE KAYDI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

DSS2.İAŞ.02-NAKIT VEYA MEKTUP ŞEKLINDEKI TEMINATLARIN TAKIBI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.03-SAĞLIK TESISLERI VEZNELERINDE KULLANILAN ALINDILARIN TEMINI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.04-SAĞLIK TESISLERI TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖDEME BELGELERININ VE EKLERININ TESLIM ALINMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.05-KONTROL IŞLEMI TAMAMLANAN ÖDEME BELGELERININ IMZAYA SUNULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.06-MUHASEBE YETKILISINCE IMZALANAN ÖDEME BELGELERININ KAYITLARININ YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.07-ÖDEME IŞLEMI GERÇEKLEŞTIRILEN BELGELERIN BANKA MUTABAKATININ SAĞLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.08-SAĞLIK TESISLERINE TAHSISLI BULUNAN IŞLEMLERIN YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.09-ÖDEME EMRI BELGELERININ VE MUHASEBE IŞLEM FIŞLERININ YEVMIYE NUMARASI VERILME IŞLEMI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSS2.İAŞ.10-YEVMIYELEŞTIRILMIŞ BELGELERIN TASNIF VE ARŞIVLENME IŞLEMI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf