overlay

Yalova Toplum Sağlığı ve Göç Birimi


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

TSG.GYS.01-TOPLUM SAĞLIĞI VE GÖÇ BİRİMİ GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ


TSG.SM.01-TOPLUM SAĞLIĞI VE GÖÇ BİRİMİ SORUMLULUK MATRİS.pdf

SÜREÇLER

TSG.S.01-ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ-İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.02-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ-İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.03-NÜFUS HAREKETLERİ-AİLE HEKİMLİĞİ KAYITLARI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.04-ENTEGRE HASTANE İŞLEMLERİ-İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.05-CEZAEVİNDE BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.06-HIZLI VERİ TOPLAMA SİSTEMİ VERİ GİRİŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.07-MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.08-YABANCI UYRUKLULAR VE SURİYELİ SIĞINMACILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.09-TSM VE ENTEGRE HASTANELERİN PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRME İŞ SÜRECİ.pdf
TSG.S.10-SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf


ŞEMALAR

TSG.İAŞ.01-ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ-İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.02-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ-İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.03-NÜFUS HAREKETLERİ-AİLE HEKİMLİĞİ KAYITLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.04-ENTEGRE HASTANE İŞLEMLERİ-İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.05-CEZAEVİNDE BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.06-HIZLI VERİ TOPLAMA SİSTEMİ VERİ GİRİŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.07-MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.08-YABANCI UYRUKLULAR VE SURİYELİ SIĞINMACILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.09-TSM VE ENTEGRE HASTANELERİN PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
TSG.İAŞ.10-SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf