overlay

Yalova İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İDR-GYS-01-İZLEME DEĞERLENDİRME-GÖREV YETKİ SORUMLULUK.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ


İDR-SM-01-İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ SORUMLULUK MATRİS-EBYS.pdf

SÜREÇLER

İDR.S.01- STRATEJİK PLAN İL FAALİYET SÜREÇ.pdf
İDR.S.02-ISMPDS-SÜREÇ.pdf
İDR.S.03-BİRİM PERFORMANS PUANLAMASI-SÜREÇ.pdf

İDR.S.04-BÜROKRASİ AZALTILMASI-SÜREÇ.pdf
İDR.S.05-BRİFİNG HAZIRLAMA SÜREÇ.pdf
İDR.S.06-İL FAALİYET RAPORU DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İDR.S.07-KALİTE DİREKTÖRÜ TANIMLAMASI-SÜREÇ.pdf
İDR.S.08-SKS DEĞERLENDİRMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İDR.S.09-VERİMLİLİK SÜREÇ.pdf
İDR.S.10-İL KİNİK KALİTE- İŞ AKIŞ SÜREÇ -.pdf
İDR.S.11-İÇ KONTROL EYLEM PLANI SÜREÇ.pdf
İDR.S.12-ENGELLİ BİREYLERE ULAŞİLABİLİRLİK İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İDR.S.13-YOGUN BAKIM DEĞERLENDİRME SÜREÇ.pdf


ŞEMALAR
İDR.İAŞ.01-STRATEJİK PLAN-İL FAALİYET PLANI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.02-ISMPDS -İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.03-BİRİM PERFORMANS PUANLAMASI-İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.04-BÜROKRASİ AZALTILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.05-BRİFİNG HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.06-İL FAALİYET RAPORU DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.07-KYD TANIMLAMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.08-SKS DEĞERLENDİRMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI-.pdf
İDR.İAŞ.09-VERİMLİLİK YERİNDE DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.10-İL KİNİK KALİTE İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.11-İÇ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI-.pdf

İDR.İAŞ.12-ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ULAŞILABİLİRLİKDENETİMLERİ İŞ AKIŞ-ŞEMASI.pdf
İDR.İAŞ.13-YOĞUN BAKIM YERİNDE DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI-.pdf