overlay

Yalova Yatırımlar Birimi


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

YB.GYS.01-YATIRIMLAR BİRİMİ GÖREV YETKİ SORUMLULK.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ

YB.SM.01-YATIRIMLAR BİRİMİ SORUMLULUK MATRİS.pdf

SÜREÇLER

YB.S.01-YATIRIM PLANLAMA (TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI) VE EMLAK İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN TAKİBİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.02-YAPIM VE ONARIM İLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

YB.S.03-PROJE HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ İŞLERİN İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.04-LOJMAN TAHSİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.05-YIKIM KARARLARI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.06-ECZANE ÖLÇÜMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.07-YATIRIM PROJELERİNİN TAKİBİ, SİSTEME GİRİŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
YB.S.08-TAŞINMAZ BEDELLERİN ÇKYS SİSTEMİNE GİRİŞİNİN YAPILMASI VE GÜNCELENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ŞEMALAR

YB.İAŞ.01-YATIRIM PLANLAMA (TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI) VE EMLAK İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf

YB.İAŞ.02-YAPIM VE ONARIM İLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.03-PROJE HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ İŞLERİN İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.04-LOJMAN TAHSİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.05-YIKIM KARARLARI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.06-ECZANE ÖLÇÜMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.07-YATIRIM PROJELERİNİN TAKİBİ, SİSTEME GİRİŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
YB.İAŞ.08-TAŞINMAZ BEDELLERİN ÇKYS SİSTEMİNE GİRİŞİNİN YAPILMASI VE GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf