overlay

Yalova İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İSG.GYS.01- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ

İSG.SM.01-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ.pdf


SÜREÇLER

İSG.S.01-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİNİN KURULUŞ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.02-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İSG.S.03-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.04-İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.05-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.06-İŞYERİNE AİT BİNA VE EKLENTİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.07-SAĞLIK GÖZETİMİ YAPILMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

İSG.S.08-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.09-RAMAK KALA VE İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN TUTULMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
İSG.S.10-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ŞEMALAR

İSG.İAŞ.01-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİNİN KURULUŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.02-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.03-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.04-İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.05-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.06-İŞYERİNE AİT BİNA VE EKLENTİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.07-SAĞLIK GÖZETİMİ YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.08-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.09-RAMAK KALA VE İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN TUTULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
İSG.İAŞ.10-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf