overlay

Yalova Disiplin Birimi

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

DSP.GYS.01-DİSİPLİN BİRİMİ GÖREV YETKİ SORUMLULUKLAR.pdf

SORUMLULUK MATRİSİ

DSP.SM.01-DİSİPLİN BİRİMİ SORUMLULUK MATRİS.pdf
 
SÜREÇLER
DSP.S.01-MÜDÜRLÜK EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.02-İLÇE SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.03-İL AMBULANS SERVİSİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.04-KAMU HASTANELERİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.05-AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.06-AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ CEZA İHTAR PUANI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.07-MUHAKKİKCE HAZIRLANAN RAPORUN USULE UYGUN OLUP OLMADIĞI KONTROLÜ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.08-İL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ TEBLİĞ TEBELLÜĞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.09-VALİLİK MAKAMI İL İDARE KURULU KARARLARININ TEBLİĞ TEBELLÜĞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.10-İLGİLİ MAHKEMELERLE YAZIŞMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.11-SAĞLIK BAKANLIĞI, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE VALİLİĞİN VERMİŞ OLDUĞU GÖREVLER İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.12-İHBAR VEYA ŞİKAYET ÜZERİNE SAVCILIĞA YADA EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İŞ AKIŞSÜRECİ.pdf
DSP.S.13-İŞLENEN SUÇTAN ÖTÜRÜ EHEMMİYET DURUMUNA GÖRE, SAĞLIK BAKANLIĞINDAN MÜFETTİŞ TALEBİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.14-PERSONELİN DİSİPLİN CEZA BİLGİLERİNİ ÇKYS’YE GİRMEK VE BAKANLIĞA BİLDİRMEK İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.15-657’YE GÖRE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.16-HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMIŞ PERSONELİ SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA GÖNDERME İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.17-MAAŞ KESİMİ CEZASI ALAN PERSONELİ MUTEMETLİĞE BİLDİRME İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.18-İSTİNABE İFADE TUTANAĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf
DSP.S.19-ÖZLÜK DOSYASINA VE ARŞİVE DOSYA KALDIRMAK İŞ AKIŞ SÜRECİ.pdf

ŞEMALAR

DSP.İAŞ.01-MÜDÜRLÜK EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.02-İLÇE SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.03-İL AMBULANS SERVİSİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.04-KAMU HASTANELERİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.05-AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ EMRİNDE GÖREVLİ PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.06-AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ CEZA İHTAR PUANI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.07-MUHAKKİKCE HAZIRLANAN RAPORUN USULE UYGUN OLUP OLMADIĞI KONTROLÜ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.08-İL DİSİPLİN KURULU KARARLARININ TEBLİĞ TEBELLÜĞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.09-VALİLİK MAKAMI İL İDARE KURULU KARARLARININ TEBLİĞ TEBELLÜĞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.10-İLGİLİ MAHKEMELERLE YAZIŞMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.11-SAĞLIK BAKANLIĞI, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE VALİLİĞİN VERMİŞ OLDUĞU GÖREVLER İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.12-İHBAR VEYA ŞİKAYET ÜZERİNE SAVCILIĞA YADA EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.13-İŞLENEN SUÇTAN ÖTÜRÜ EHEMMİYET DURUMUNA GÖRE, SAĞLIK BAKANLIĞINDAN MÜFETTİŞ TALEBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.14-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN DİSİPLİN CEZA BİLGİLERİNİ ÇKYS’YE GİRMEK VE BAKANLIĞA BİLDİRMEK İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.15-657’YE GÖRE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.16-HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMIŞ PERSONELİ SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA GÖNDERME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.17-MAAŞ KESİMİ CEZASI ALAN PERSONELİ MUTEMETLİĞE BİLDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.18-İSTİNABE İFADE TUTANAĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf
DSP.İAŞ.19-ÖZLÜK DOSYASINA VE ARŞİVE DOSYA KALDIRMAK İŞ AKIŞ ŞEMASI.pdf