overlay

AİLE HEKİMİNİZİ ERKEN TANIYIN

AİLE HEKİMİNİZİ ERKEN TANIYIN

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce aile hekimliğine erişimi arttırmak amacı ile  “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyası 10 Aralık günü itibariyle tüm Türkiye’de ve eş zamanlı olarak ilimizde başlatılmıştır.

Yalova İlinde 2008 yılında Aile Hekimliği Sistemine 23 Aile Sağlığı Merkezi, 50 aile hekimi ile başlamış olup, geçen süre zarfında artan nüfus doğrultusunda bugün itibariyle 29 Aile Sağlığı Merkezi ve 76 Aile Hekimi ile hizmet vermekteyiz. Aile Hekimliğine kesin kayıtlı kişi sayısı bugün itibariyle 247.818 kişi olup; ortalama Aile Hekimi başına düşen nüfus sayısı 3260’tır. Ayrıca 40 bölgeye gezici ve yerinde ( cezaevi )  sağlık hizmeti verilmektedir. Gezici hizmetten faydalanan toplam kişi sayısı 20.123 kişidir. İl Müdürlüğümüzce ileriye dönük yapılan planlamalar ile mevcutta bulunan aile hekimi sayısı arttırılarak, hekim başına düşen nüfus azaltılarak hizmet kalitesinin artması hedeflenmektedir.

Aile hekimliklerinde her türlü teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetinin yanı sıra, sağlıkla ilgili danışmanlık, rehberlik hizmetleri ile, laboratuar, yaş ve cinsiyete özel tetkik ve muayeneler (check-up), gebe, loğusa, bebek, çocuk rutin muayene ve izlemleri, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takip ve tedavisi, kanser erken tanı hizmetleri, aile planlaması hizmetleri verilmektedir. Vatandaşlarımız Aile hekimine bizzat başvurabileceği gibi 182 MHRS üzerinden randevu oluşturarak gidebilmektedir.

Aile hekiminiz 2. Basamak olarak tanımlanan hastanelere başvurularınızdan önce hizmete daha kolay ve hızlı ulaşmanızda etkin rol oynamaktadır. Hastanelerde yaşanan yoğunlukların önüne geçebilmek için ilk  muayenelerinizde aile hekiminin tercih edilmesi, aile hekiminin sevkini uygun gördüğü hallerde hastanelere başvurulması uygun olacaktır. Aile Hekiminize muayene olmanız halinde Muayene Katkı Payı ücreti ödenmemektedir.

Aile hekimi, bireylerin ikamet adreslerine yakın alanlarda hizmet vermesi sebebiyle toplumu her yönüyle tanır, ailenin tüm bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını dolayısıyla koruyucu sağlık uygulamalarının kişiye nasıl uygulanacağını en iyi bilen kişidir.

“Unutmayın Aile Hekiminiz sadece hastalığınızda değil, her zaman yanınızda”

                                                                                                                                                                                    Uzm.Dr. Halim Ömer KAŞIKCI

                                                                                                                                                                                                 Sağlık Müdürü