overlay

ACİL OBSTETRİK BAKIM ÇEKİRDEK EKİP TOPLANTISI

Yalova İli Acil Obstetrik Bakım Çekirdek Ekip ve Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı Sağlık Hizmetleri Başkanımız Dt. Abdullah Cüneyt BESLER başkanlığında gerçekleştirildi.
ÇEKÜS Birim Sorumlusu Gamze TURAN ve birim çalışanı Sibel ALTUN tarafından AOB Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi yapılarak yöneticilere belgeleri verildi.
İlimize ait AOB Eylem Planı oluşturuldu.