BİYOSİDAL ÜRÜN MESUL MÜDÜRLÜK SERTİFİKASI GÜNCELLEME EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU
26 Ekim 2020


BİYOSİDAL ÜRÜN MESUL MÜDÜRLÜK SERTİFİKASI GÜNCELLEME EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarih ve E.4472 sayılı yazılarında; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerine katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.
Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup, duyurumuz ekinde bulunan bilgi ve belgeler ile 12 Kasım 2020 tarihine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine müracaatların yapılması gerekmektedir.


GÜNCELELEME EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 Mesul Müdür Sertifikasının aslının,
 Biyosidal ürünler Mesul Müdür güncelleme eğitim bedeli" olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına 565 TL yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,
 Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 170 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,
 Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesin e devlet çıktısı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,
 Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf