Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Hakkında
18 Aralık 2020

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 11.12.2020 tarih ve E.5286 sayılı yazılarında; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden " Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak - 08 Şubat 2021
tarihleri arasında yapılmasının planlandığı bildirilmiştir. Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı anasayfa adresinden ilan edilmiş olup,
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/bi-yosi-dal-urun-uygulayici-egi-ti-mi-duyurusu.html adresindeki duyuru ekinde bulunan bilgi ve belgelerin 02 Ocak 2021 tarihine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine müracaatların yapılması gerekmektedir.