Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi
24 Mayıs 2021

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 07.05.2021 tarih ve E.35 sayılı yazılarında; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden
" Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.
Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı anasayfa adresinden ilan edilmiş olup, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-duyurumuz ekinde
bulunan bilgi ve belgelerin 30 Mayıs 2021 tarihine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine şahsen müracaatların yapılması gerekmektedir.

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine Katılmak İçin Gerekli Evrak Listesi

1- Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre 197 TL. Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücretinin İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair;
üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın banka şubelerinden EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir) makbuz aslının,
2- Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre
T.C. Merkez Bankası TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 22 TL.Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı
(Gönderilecek tutarın banka şubelerinden merkez bankası hesabına EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir) makbuz aslının,
3- Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,
4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokopisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,
5- Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.