4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ
16 Haziran 2021

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, ‘’Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

 

1-) Başvurular 16.06.2021 tarihinde mesai saatinde başlayıp, 22.06.2021 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dilekçeleri ilgililerin kendi kurumları aracığıyla Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Şubesinde olacak şekilde teslim edilecektir.

 

2-) Bu kuraya Tabipler başvurabileceklerdir. Başvuru sonucu yerleşenler sadece Acil Servislerde çalışacaklardır.

 

3-) Kişiler öncelikle bulunduğu birimdeki münhal yerlere yerleştirilecektir. Bulunduğu birimde münhal boş yer bulunduğu halde, diğer birimlere yaptığı başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

4-) Bulunduğu birimde bütün boş kadrolar dolmuş ise personelin talep ettiği diğer birimlerdeki boş kadrolara yerleştirilmesi yapılacaktır.

 

5-) Açılan münhal kadrodan daha fazla başvuru olması durumunda o birime müracaat edenler arasında kura çekilecektir.

 

6-) Kura çekme işlemi Müdürlüğümüz İbn-i Sina Toplantı Salonunda 2 tur halinde yapılacaktır. 1.Tur Kura işlemi kendi biriminde açılan münhal kadrodan daha fazla başvuru varsa kendi çalıştığı birim için 25.06.2021 tarih saat 10.00’da, 2.Tur kura işlemi ise kendi çalıştığı birimler dışında boş kalan münhal kadrolar için 25.06.2021 tarihinde saat 14.00 ‘de yapılacaktır.

 

7-) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan; sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenler, müracaatları halinde istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler. Boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaatın olması halinde, söz konusu pozisyonunun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresi, hizmet puanı daha fazla olana öncelik verilir. Eşitlik olması halinde müracaat edenler arasında kura çekilecektir.

 

8-) Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda, katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

 

9-) Başvurular Müdürlüğümüzce kurulan kura komisyon tarafından değerlendirilecek olup, sonuçlar 07.04.2020 tarihinde http://www.yalovaism.saglik.gov.tr/ adresinde açıklanacaktır.

 

10-) Müdürlüğümüzce yayınlanacak olan kura sonuçları neticesinde yerleşen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri Müdürlüğümüz tarafından ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personellere Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları yapılacaktır.

 

EKİ:

KURA TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

MÜNHAL KADROLAR