YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI HAZİRAN - TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİN ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ
17 Haziran 2021

 

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü emrine dönem tayini ile atanmak isteyen Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı personelin (Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler) yer değişikliği ile ilgili olarak Komisyonumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 BAŞVURU ESASLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. Maddesine istinaden Haziran - Temmuz dönem  Tayini için 30/06/2021tarihine kadar Müdürlüğümüzce müracaatlar kabul edilecektir.

   

 2. Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine 30/06/2021tarihinden sonra kayda giren başvurular dikkate alınmayacaktır.

   

 3. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması ve asaleti tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir.) başvuruları kabul edilecektir.

   

 4. Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya ücretsiz izinde (Askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

   

 5.  Başvuruda bulunan personel ekte sunulan dilekçede en çok 3 (üç) tercih yapılabilecektir.

   

 6. Başvuru belgeleri eksik olanların ve şartlarını taşımayanların atama işlemleri yapılmayacak
  olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

   

 7. İller arası atama ve yer değişikliği işlemi; hizmet süresi en yüksek olan personelden başlayacak, hizmet sürelerinin eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personel tercihine göre yerleştirilecektir. Hizmet süresi ve tercih sıralamasının eşit olması halinde ise, öğrenim durumu dikkate alınarak ve ayrıca Hizmet süresi, tercih sıralaması ve öğrenim durumunun eşit olması halinde ise Müdürlüğümüzün kayıtlarına bakılarak Evrak kayıt geliş önceliğine göre iller arası atama ve yer değişikliği işlemi yapılacaktır.

   

 8. Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere (https://yalovaism.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

   

 9. Atama işlemleri Temmuz ayı sonuna kadar yapılacak olup, ataması yapılan personelin atama kararı ÇKYS’ye girildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılış başlayış işlemleri tamamlanması gerekmekte olup, atama karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kurumundan ayrılmadığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

   

   

   

 10. Belirtilen süre içerisinde mazeret (Rapor vb.) nedenlerle ayrılış yapılamaması halinde, mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Müracaat için gerekli belgeler;

 

 1. Dilekçe
 2. Hizmet Belgesi (Yetkili makamdan alınan imzalı, mühürlü)
 3. Kadrolu kurumundan aldığı adli idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir yazı.
 4. Muvafakat vermeye yetkili amir imzalı muvafakat yazısı.

 

     Yukarıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde öncelikle EBYS’den ve sonrasında posta yolu ile  Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Birimi  Bahçelievler Mah. Stadyum Caddesi No:35 Merkez/ Yalova adresi olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Posta vb. nedenlerden dolayı yaşanabilecek gecikmelerden dolayı gönderilen belgelerin Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 

 

 

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin 2021 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Atama Komisyonu Çalışma Takvimi

 

 

17 -30 Haziran 2021

 

Tayin Talep Başvurularının Alınması

 

 

02 Temmuz 2021

 

Başvuru Evraklarının Müdürlüğümüze son geliş tarihi

 

 

05-09 Temmuz 2021

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

 

12 Temmuz 2021

 

Kesin Sonuçların İlanı

 

 

13-31 Temmuz 2021

 

 

Atamaların Yapılması
Dilekçe

Münhal Yerler