2. Online Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi Hakkında Duyuru
12 Temmuz 2021

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih ve E.79 sayılı yazısında; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesine istinaden "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldığı bildirilmiştir.
2. Online Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine katılacak olan kişilerin 12-13.07.2021 günü Saat: 09:00’ da İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Biriminde hazır bulunmaları, pratik dersi tamamlayanlar ile daha önce yapılan sınavda başarısız olup tekrar sınava girmek isteyen katılımcıların listesinin 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Biyosidal Ürün Uygulayıcı eğitiminin pratik dersini tamamlayanlar ile daha önce yapılan Biyosidal Ürün Uygulayıcı sınavında başarısız olan katılımcılara USES üzerinden 09-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında online sınav olarak sınav yapılacaktır.