2021 AĞUSTOS AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON SONUÇLARI
10 Eylül 2021

Aile Hekimliği Performans Değerlendirme Komisyonu 07.09.2021 tarihinde performans itirazlarını değerlendirmek üzere toplanmıştır.

2021 Ağustos Ayı Aile Hekimliği Performans Değerlendirme Komisyon Sonuçları.pdf