DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL EYLEM PLANI VE VE MADDE BAĞIMLILIĞI İL EYLEM PLANI
19 Ekim 2021

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) tarafından onaylanan Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı: