BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ (01-03 ARALIK ORDU )
08 Kasım 2021

Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve E.372 sayılı yazısında; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi" yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.

Biyosidal Ürünlerin Uygulayıcı Eğitimleri ile ilgili yazı ekli dosyada yer almaktadır.

  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi (1-3Aralık Ordu).pdf