2021 KASIM AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON SONUÇLARI
13 Aralık 2021

Aile Hekimliği Performans Değerlendirme Komisyonu 09.12.2021 tarihinde performans itirazlarını değerlendirmek üzere toplanmıştır.

2021 Yılı Kasım Ayı Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyon Sonuçları.xlsx