2021 ARALIK AYI PERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON SONUÇLARI
26 Ocak 2022

Aile Hekimliği Performans Değerlendirme Komisyonu 24.01.2022 tarihinde performans itirazlarını değerlendirmek üzere toplanmıştır.

2021 Aralık Ayı Aile Hekimliği Performans Değerlendirme Komisyon Sonuçları.xlsx