ADAY MEMUR TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİMİ SINAVI SORU HAVUZU
20 Mayıs 2022

Bakanlığımız Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) ''egitim.saglik.gov.tr" adresinden  verilen  Aday Memur Temel /Hazırlayıcı Eğitimini tamamlayan personelimiz, Temel/ Hazırlayıcı Eğitimi Sınavına girebileceklerdir. Sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak ve geçme notu en az 60 olacaktır. Katılımcılar mezuniyet durumlarına göre dağıtılan soru kitapçıklarından sorumlu olacaklardır.


Temel/Hazırlayıcı Eğitim Sınav Tarihi:
 15 Haziran 2022

Sınav Saati: 15:00

Sınav Yeri: Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yemekhanesi

Adaylarımızın sınava gelirken T.C. kimlik numaraları yazılı kimliklerini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Kimliği olmayan personel kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Ayrıca kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş vb. gibi sınav malzemeleri tarafımızca temin edilmeyecek olup, sınava gireceklerin sınav gereçleri ile gelmeleri gerekmektedir.Soru-Cevap Havuzu:


1- İlköğretim Soruları.pdf
2- İlköğretim Cevapları.pdf
3- Ortaöğretim Soruları.pdf
4- Ortaöğretim Cevapları.pdf
5- Yükseköğretim Soruları.pdf

6- Yükseköğretim Cevapları.pdf
7- Hazırlayıcı Eğitim Soruları.pdf