KAMU KONUTLARI DUYURUSU (15.02.2022)
15 Şubat 2022

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU KONUTLARI DUYURUSU

 

İlçe Adı

Lojman Adı

Daire No.

Isınma Türü

Boş/Dolu

Açıklama

MERKEZ

Sugören Sağlık Evi                     

2

110

Soba

Boş

Lojman kalorifer tesisatlı olup yakıt verilmediği için soba ile ısınmaktadır.

ALTINOVA

Tavşanlı

1

110

Doğalgaz

Boş

Boş

Tavşanlı

2

110

Doğalgaz

Boş

Boş

ÇINARCIK

Esenköy

3

110

Doğalgaz

Dolu

Dolu/Süresi doldu                                                                                       

Esenköy

4

110

Doğalgaz

Boş

Boş

Teşvikiye

3

110

Doğalgaz

Dolu

Dolu/Süresi doldu.

Teşvikiye

4

110

Doğalgaz

Dolu

Dolu/Süresi doldu.

ARMUTLU

Kapaklı   Sağlık Evi           

2

60

Soba

Boş

Lojman kalorifer tesisatlı olup yakıt verilmediği için soba ile ısınmaktadır.

Kapaklı  Sağlık Evi              

3

45

Soba

Boş

Lojman kalorifer tesisatlı olup yakıt verilmediği için soba ile ısınmaktadır


       Kamu Konutları Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının 21/09/2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelgesinin (694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanması kapsamında da değerlendirilerek) ilgili hükümleri doğrultusunda Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne ait boş lojmanların tahsisleri yapılacaktır.

 

Lojmana başvuru şartları     :

1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında İl Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel, 112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.) bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvuruda bulunacaktır.

2. Birinci basamakta kadrolu ve bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır.

3. Kadronuzun bulunduğu hizmet sınıfına göre sadece bir lojman için talep yapılacaktır.

4.Lojman tahsislerinde öncelik bölgedeki kadrolu personeldir.

5. Aynı lojman için birden fazla talep olması halinde puanlama yapılacaktır.

6.5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesi ( Adres beyanı ile yükümlü kişiler yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içerisinde Nüfus Müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara ve dış temsilciliklere bildirmekle yükümlüdür.) hükmü gereği;

        a) Lojmanda oturup Mernis kayıtlarında farklı adreste olduğu tespit edilenlerin,

        b) Kendisine yeni tahsis yapılanlardan yasal süreler içinde gerekli bildirimi yapmayanların,

        c) Konutta oturmadığı, farklı amaçla (yazlık, depo, ikinci konut vb.) kullandığı anlaşılanların,

        d) Kendisine tahsisli konutu her ne amaçla olursa olsun başkasının kullanımına verenlerin,

        18524 Sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis kararları iptal edilecektir.

7- Lojman tahsisi sonrasında çalışılan yer ile lojman arasındaki mesafe, lojman ulaşım zorluğu, lojmanın fiziki yapısı ve durumu gibi nedenlerle FERAGATLARIN olması sebebiyle;

Lojman başvurusunda bulunmak isteyen personelin talep etmek istediği yerin çalıştığı yere olan mesafesini veya aile durumunu göz önüne alarak, lojmanı yerinde görerek değerlendirme sonrasında LOJMAN BAŞVURUSUNDA bulunulması.

 

Not: Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

8-Yukarıda belirtilen Sugören ve Kapaklı Sağlık Evlerine ait lojman daireleri kalorifer tesisatlı olup, yakıt verilmediği için soba ile ısınma sağlanmaktadır.

9- Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 16.02.2022- 01.03.2022 tarihleri arasında çalıştığınız kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Belirtilen tarihlerde ilgili kuruma gelen ve kayıt işlemi yapılan lojman taleplerinin toplandıktan sonra en geç 1 hafta içinde MüdürlüğümüzDestek Hizmetleri Başkanlığı İdari Hizmetler Birimine ulaştırılması.)

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lojman Başvuru Belgeleri:

1-Lojman Talep Dilekçesi (Ek:1)

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz Onaylı) (Ek:2)

3-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiri Onaylı) (Ek:3)

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personel ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri

6-Halen yükseköğrenimde olup 25 yaşını doldurmayan çocuklara ait öğrenci belgesi

 

 

İLANEN DUYURULUR