BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ (ZONGULDAK)
10 Mart 2022

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ 11-12-13 MAYIS 2022 TARİHLERİNDE ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.
 

KATILIMCILARDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

* Eğitime katılacak adayların en az ilkokul mezunu olması şarttır.

* Katılımcı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Çevre Sağlığı Birimine dilekçe ile başvuracaktır.

* Dilekçe Ekinde; Diploma aslı ya da onaylı fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Dekontun açıklama kısmına, başvuran kişinin adı soyadı ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Ücreti yazılacaktır.)

* Sertifika Eğitimi Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi tarafından yapılacaktır.

* Eğitim ücreti 2022 yılı için 268 TL dir.

Hesap Adı: Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Banka Adı: Halk Bankası

IBAN Numarası: TR91 0001 2009 8060 0005 0002 21

* Sertifika Ücreti 30 TL dir. (Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir. Sertifika ücreti sınavdan sonra yatırılacaktır.)

Hesap Adı: Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü,  Banka Adı: T.C. Merkez Bankası

IBAN Numarası: TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31

KATILIMCILARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR

* Uygulayıcı Eğitimi 3 gün (18 saat) Teorik ve (6 Saat) Uygulama Eğitimi olarak 24 saattir.

Eğitim Konuları ve Uyulması Gereken Kurallar;

  • 1-İlkyardım Dersi
  • 2-Kişisel Koruyucu Donanım Dersi
  • 3-Biyosidal Ürünlerin Etkileri Dersi
  • 4-Uygulama Araçları Dersi
  • 5-Biyosidal Ürün Etiketleri ve Ürün Tipleri Dersi
  • 6-Kronik Zehirlenmeler Dersi
  • 7-Biyosidal Ürünlerin Depolanması ve Taşınması Dersi

* Mazeretsiz 3(üç) ve daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.

* Eğitim sonunda sınav yapılacaktır.

* Yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

* Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilir ve sınav başarısız sayılır.

* Sınavda başarısız olan ve sınavı iptal edilen katılımcının son eğitimine takiben daha sonra yapılacak eğitim sonundaki iki sınava katılma hakkı vardır.

* Yapılan sınavlara katılmayan veya başarısız olan katılımcıların sertifika talep etme hakkı bulunmamaktadır. Katılımcıların Sertifika alabilmesi için tekrar müracaat ederek yapılacak eğitimlere katılmaları zorunludur.

* Eğitim sertifikasının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süresi dolan sertifikalar yapılacak güncelleme  eğitimleri sonunda yenilenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi

Adresi: On Temmuz Mah. Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:25/2 Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası

Tel No: 0(372) 222 01 52  Dahili No: 1590-1591

Fax No: 0(372) 253 79 65

Detaylı bilgi için:          Orhan Emin ÖZER                     -                     İlkgül TEKELİ

                                     Çevre Sağlığı Birimi                                      Çevre Sağlığı Birimi

Dilekçe Örneği.pdf