BİYOSİDAL ÜRÜN MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME EĞİTİMİ
18 Mart 2022

Mesul müdür sertifika süresi 31.12.2022 tarihi itibari ile 10 yılı dolan veya bu tarihe kadar dolacak olan mesul müdürlerin, 22.04.2022 tarihine kadar yazımız ekinde sunulan ve Bakanlığımız Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa" web sayfasında yayımlanan bilgi ve belgeler ile Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

BİYOSİDAL ÜRÜN MESUL MÜDÜR GÜNCELLEME EĞİTİMİ FORMU.xlsx