BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ (SAMSUN)
24 Mart 2022

DUYURU

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 08.10.2012 tarihinde Müdürlüğümüze ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi’ düzenleme yetki belgesi verilmiştir.

Bu doğrultuda, 24-25-26Mayıs 2022tarihlerinde Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimi tarafından, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi taplantı salonunda‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi’ düzenlenecektir.

EĞİTİM KONULARI:

Biyosidal ürünler, Dezenfektanlar, Biyosidal ürün uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik, Ürün tipleri, Halk sağlığı zararlıları, Ürün etiketleri, Biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması, Kullanılan uygulama araçları, İlkyardım, Akut-Kronik zehirlenmeler, Antidotlar, Temel yaşam desteği ve Taşıma teknikleri eğitimi verilecektir.

SERTİFİKA:

40sorudanoluşacaktestsınavıyapılarak,70veüzeripuanalanlarbaşarılısayılacakve10yıl geçerliliğiolacakSertifikalarıdüzenlenerekkendilerineverilecektir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Eğitime katılacaklar eğitim öncesinde:

a.       Kimlikfotokopisi,
b.       Diplomafotokopisi,(Enazilkokulmezunuolunmalı)

c.        2 adet vesikalıkfotoğraf,

d.       Aşağıda belirtilen hesapları yatırılmış; Eğitim ve Sertifika ücret dekontlarını getireceklerdir.

 

HESAP NUMARALARI:

Eğitim ücreti:Samsun Halk Bankası Çiflik Şubesinin, TR93 0001 2009 6650 0005

100024 İban nolu hesabına 268 TL.

Sertifikaücreti:Maliye Bakanlığının, ‘Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ nün TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 İban nolu hesabına 30TL.

(MerkezbankasıhesabınabankaşubelerindenEFTyapılacak,KESİNLİKLEİnternet bankacılığı ile EFTyapılmayacak.)

MÜRACAAT:
-23 MAYIS 2022- SAAT:14.00 ‘ e kadar,

-Bizzat Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek veya,

-Posta yolu ile İle Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüze iletilecek dilekçe ile yapılacak.

İRTİBAT: 0362 3112500/6038-6237 veya; 05325021672

Dilekçe Örneği.pdf