4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ
16 Mayıs 2022

4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ

 

Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde 4924 Sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, ‘’Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

 

1-)Başvurular 16.05.2022 tarihinde mesai saatinde başlayıp, 24.05.2022 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dilekçeleri ilgililerin kendi kurumları aracığıyla Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Şubesinde olacak şekilde teslim edilecektir.

 

2-)Bu kuraya Tabipler başvurabileceklerdir. Başvuru sonucu yerleşenler sadece Acil Servislerde çalışacaklardır.

 

3-) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti
yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin
yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet
hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır 

 

4-)Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

 

5-)Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde
sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.Eşitlik olması halinde müracaat edenler arasında kura çekilecektir.

 

6-)Bulunduğu birimde bütün boş kadrolar dolmuş ise personelin talep ettiği diğer birimlerdeki boş kadrolara yerleştirilmesi yapılacaktır.

 

7-)Kura çekme işlemi Müdürlüğümüz İbn-i Sina Toplantı Salonunda 2 tur halinde yapılacaktır. 1.Tur Kura işlemi kendi biriminde açılan münhal kadrodan daha fazla başvuru varsa kendi çalıştığı birim için 26.05.2022 tarih saat 09.00’da, 2.Tur kura işlemi ise kendi çalıştığı birimler dışında boş kalan münhal kadrolar için 26.05.2022 tarihinde saat 15.30 ‘de yapılacaktır.

 

8-)Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda, katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

 

9-)Başvurular Müdürlüğümüzce kurulan kura komisyon tarafından değerlendirilecek olup, sonuçlar 27.05.2022 tarihinde saat 17:30  http://www.yalovaism.saglik.gov.tr/adresinde açıklanacaktır.

 

10-)Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

11-)Müdürlüğümüzce yayınlanacak olan kura sonuçları neticesinde yerleşen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri Müdürlüğümüz tarafından ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personellere Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları yapılacaktır.

 

EKİ:

1-Kura Takvimi

2-Başvuru Formu

3-Münhal Yerler