İyi Uygulama Örneği Ödüllü Yarışma Hakkında
21 Mart 2024

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ HAZIRLAMA STANDARTLARI

           
     Sağlık tesislerinizdeki örnek uygulamaları bizimle paylaşarak, iyi uygulama örneklerinin arttırılmasına katkı sağlamak için, teşvik edici, ilham verici, özgün ve uygulanabilir örneklerinizi rahime.aksoy
@saglik.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.          

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ HAZIRLAMA FORMUNU indirmek için tıklayınız.

     İyi uygulama örnekleri sahadan toplanarak Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak komisyonda değerlendirilerek uygun görülenler https://iyiuygulamaornekleri.saglik.gov.tr/adresinde yer alan "Verimlilik ve Kalite İyi Uygulama Örnekleri" resmi web sayfasında yayımlanması için Bakanlığa gönderilecek olup ayrıca ödüllendirilecektir.

İyi uygulama örneğinin amacı ve sonuçta ne elde edildiğinin iyi ifade edilmesi gerekmektedir. Amaçlar aşağıda yer alan başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir.

1.      Hizmetin sunumuna katma değer sağlaması (yataklı servis hizmt, polk. hizmt., laboratuvar hizmt., ameliyathane hizmt., vb…),

 - Hasta memnuniyetine veya güvenliğine katkı sağlaması,

- Çalışan memnuniyetine veya güvenliğine katkı sağlaması,

- Maliyetlere olumlu katkı sağlaması,

2.      İnsan kaynağının verimli kullanılması,

3.      Tıbbi cihazların ve malzemelerin verimli ve etkin kullanılması,

4.      Fiziki mekanların etkin kullanılması,

5.      Zaman yönetiminin etkin kullanılması vb.

Belirtilen başlıklardaki verimlilik artışının ölçülebilir değerlerde sunulması gerekmektedir (Örneğin; … uygulaması nedeni ile hasta memnuniyeti % … oranında yükseldi,  polk. bekleme süresi %... oranında azaldı, …konuyla ilgili hasta haklarına yapılan şikayetler %... oranında azaldı, gebe okuluna ilişkin uygulamalardan dolayı normal doğumlarımız% … oranında yükseldi, vb…).

 İyi Uygulama Örnekleri Gönderilirken Uyulması Gerekenler

1.      İyi uygulama örnekleri fotoğraf, video vb şeklinde olabilir.

2.      Gönderilecek görsellerin görüntü kalitesinin iyi olmasına özen gösterilmelidir. (Bu amaçla Çözünürlüğü Yüksek Görseller başlığına bakınız.)

3.      Görüntülerde bilgi güvenliği ve mahremiyete özen gösterilmelidir.

4.      İyi uygulama örneği formunda ki başlıklar boşluk bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 Çözünürlüğü Yüksek Görseller

1.      Fotoğraflar Word dosyası içine değil ayrı olarak PNG veya JPG şeklinde gönderilmelidir. Büyük dosyalar RAR dosyası içine eklenerek gönderilebilir.

2.      Gönderilecek fotoğrafların JPEG veya PNG formatında olması gerekmektedir. Ayrıca bilgi güvenliği ve mahremiyet konularında hassasiyet gösterilmelidir. Buna ilişkin sorumluluk sağlık tesisine aittir.

 İyi Uygulama Kategorileri

 Aşağıdaki kategorilerde iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

·         Acil Servis İyi Uygulama Örnekleri,

·         Gebe Okulu İyi Uygulama Örnekleri, 

·         Laboratuvar İyi Uygulama Örnekleri,

·         Poliklinik İyi Uygulama Örnekleri,

·         Medikal Depo İyi Uygulama Örnekleri,

·         Sağlık Bakım Hizmetleri İyi Uygulama Örnekleri,

·         Ameliyathane İyi Uygulama Örnekleri,

·         Yoğun Bakım İyi Uygulama Örnekleri,

·         Radyoloji İyi Uygulama Örnekleri,

·         Teknik Hizmetler İyi Uygulama Örnekleri,

·         İdari ve Mali Hizmetler İyi Uygulama Örnekleri, vb. 

·         Tıbbi Atık