Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi
17 Nisan 2024

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün 05.04.2024 tarih ve 241121648 sayılı yazıları ile Biyosidal Ürünlerin
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamında 06-08 Mayıs 2024 tarihleri
arasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi planlandığı bildirilmiştir.
Duyuru Metni için - 14d9bc7ac70740ce909329e8c6578577_doc01078820240405085917.pdf