İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI 6-10 MAYIS
21 Mayıs 2024

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI 6-10 MAYIS

            Ülkemizdeki çalışma hayatında yer alan iş yerlerinde çalışanlar esas itibarıyla toplumun en üretken kesimi olmaları yanında, aynı zamanda toplumda en aktif üyeler olma vasfını da taşımaktadır.Dolayısıyla, Bakanlığımızca birinci basamak hizmetlerin sunumunun yaygınlaştırılması ve bu hizmetlerden beklenen sonuçların nitelikli biçimde elde edilmesi için bu grup üzerinde yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

                Bu kapsamda toplumun bilgi ve bilinç düzeylerinin yukarılara çekilerek birinci basamak hizmetlerinin niteliklerini artırmak üzere iş yeri ziyaretleri yapılması uygulaması başlatılmıştır.İş yeri ziyaretlerinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sunduğu koruyucu sağlık hizmetleri ve mekanlara dair bilgilendirmeler yapılmaktadır.İlde bulunan birinci basamak sağlık tesislerinde (Sağlıklı Hayat Merkezleri, Sigara Bırakma Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri) sunulan hizmetler, hizmetlere ulaşım ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmakta, ayrıca ilde meslek hastalığı tanısına yetkili hastane bulunması halinde bununla ilgili bilgi verilmektedir.Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite, Kronik Hastalıklara Yaklaşım, Sigara Bırakma Merkezleri, Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı, Psiko-Sosyal Danışmanlık, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Kadın Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Faaliyetleri, Gebe Sınıfı Eğitimleri vb. gibi halk sağlığı hizmetleri hakkında bilgilendirme ve uygun merkezlere yönlendirilmeler yapılmaktadır.Bakanlığımızın yürütmekte olduğu genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde erişkinlere de bağışıklama hizmeti sunulduğu anlatılmaktadır.Özellikle sektörel mesleki risk faktörlerine göre, çalışanların aile hekimleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri gibi birinci basamak sağlık hizmetlerine müracaat ederek bu hizmetlerden faydalanabilecekleri ve böylece olası mesleki risklerden ve hastalıklardan korunabilecekleri anlatılmaktadır.

                İş sağlığı ve güvenliği konusu , aşağıda sıralananların da aralarında olduğu bir çok nedenle giderek daha fazla önem kazanmaktadır:

                -Çalışanların toplumun önemli bir kesimini oluşturması ve çalışanların ailelerinin sağlığı ile de yakından ilişkili olması,

                -Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının tamamının önlenebilir olması, önlenebilecek iken önemli düzeyde sağlık hizmeti ihtiyacının ve ekonomik kayıpların, ölümlerin, sakatlanmaların, geçici ve sürekli iş günü kayıplarının yaşanması,

                -İş yerlerinin çevre sağlığına olumsuz etkileri.

                Bu nedenlerle, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması ve teşvik edilmesi önemli bir halk sağlığı önceliğidir.

                Bu kapsamda 6-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 2024 yılı için “Türkiye Yüzyılında İş Sağlığı ve Güvenliği” teması ile ilimiz genelinde çeşitli aktivitelerle değerlendirilmiştir.