ARABULUCULUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ
03 Temmuz 2018
                                                                                      YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                             ARABULUCULUK KOMİSYONU 
 
                      Sağlık Bakanlığını temsilen idaremizi ilgilendiren,tarafların üzerinde rahatça tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için,6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyonu'nun  'Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi' başlığı altındaki 15/8.Maddesinde belirtilen 'Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi ,üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder' hükmüne uygun olarak idaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.Komisyonda görevlendirilenlerin unvan ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
            


ADRES         :Bahçelievler Mahallesi,Stadyum Caddesi No:35   Merkez/YALOVA

TELEFON     :02268143118 /2317

E-POSTA      :yalovaism@saglik.gov.tr